Close Menu
 

Nieuwigheden aanmelden

De keuringscommissie van de KVBC (Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen) en het Bestuur van de Vakbeurs Plantarium te Boskoop verzoeken u zo volledig mogelijk gegevens te verstrekken over de door u ter keuring aan te bieden nieuwe planten. Keuringen vinden plaats onder bepalingen van het “Keuringsreglement voor keuringen van nieuwe planten op beurzen of andere commerciële presentaties

Aanmelden van uw nieuwigheden is mogelijk.
Let op: Keuring van nieuwigheden voorbehouden aan deelnemers van Garden Trials and Trade.

Nieuwigheden registeren
Kosten: € 175,00 voor de eerste nieuwigheid, daarna € 75,00 per plant, exclusief BTW. Bij intrekking van de inzending(en) is geen restitutie mogelijk.
Uiterste aanmeldingsdatum: donderdag 30 mei 2019

De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of beschadiging van zaken of goederen die door of namens de deelnemer op de vakbeurs zijn aangevoerd.
Gewas – altijd geslachts-/soortnaam, cultivarnaam en eventuele merk/handelsaanduiding invullen! (indien niet of onvolledig ingevuld kan de keuringsaanvraag ernstige vertraging oplopen of geweigerd worden wegens gebrek aan informatie)

Aanleveren van de aangemelde nieuwigheden (5 stuks per noviteit): maandag 10 juni, vóór 11.00 uur. (let op: tweede pinksterdag)

Lees ook!
Garden Trials and Trade
Nieuw event Garden Trials and Trade focust op nieuw boomkwekerijsortiment
Lees meer