Close Menu
 

Alex Schoemaker Living Creations

19 maart 2018
Alex Schoemaker Living Creations

Vandaag is het de beurt aan Alex Schoemaker om te vertellen waarom hij deelneemt aan Garden Trials and Trade. Alex is eigenaar van Alex Schoemaker Living Creations in Boskoop.  Met zijn bedrijf en hun veredelingsprogramma, streven ze naar een verbeterd sortiment Hydrangea paniculata. De filosofie daarin met zijn verbeteringen gaat Schoemaker graag delen met eenieder die daarin geïnteresseerd is op deze beurs.

Garden Trials and Trade is daar de perfecte gelegenheid voor. “Nieuwe soorten trekt een apart publiek, ik miste een platform waar ik mijn nieuwe rassen & bedrijf kan presenteren”, aldus Alex. Ze zullen daarom niet alleen hun producten laten zien, maar in belangrijkere maten ook de filosofie van het bedrijf. Volgens Alex is deze beurs interessant voor iedereen die belang heeft bij een beter assortiment. Voornamelijk zijn dit de kwekers, maar zeker ook retailers, planthunters en journalisten van de vakbladen.

“De garden trials zouden wat mij betreft moeten staan voor innovatie, de kurk van onze economie. Een inspirerende activiteit die aanzet tot die innovatie of het motiveren daarvan zou goed passen”.
Vernieuwing moet leiden tot verbetering en dat leidt weer tot meer genot. Uiteindelijk zal dat resulteren in meer aankopen en tot betere marges door de gehele keten. Alex Schoemaker Living Creations beheerst het gehele proces van veredeling tot aan productie. En dat alles in eigen beheer.

De toekomst zien ze dan ook rooskleurig in, waarbij marketing, innovatie en events een belangrijke rol zullen spelen.